Disclaimer

De website sitework.nl is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de klanten en potentiële opdrachtgevers. De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens verstrekt door SiteWork,

De informatie op deze website mag niet worden kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruiktworden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SiteWork is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het auteursrecht berust bij SiteWork.


Indien u hierover meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@sitework.nl.

offerte

Beste Relatie,

Ook wij hebben maatregelen getroffen inzake het 'Corona-virus',
onze medewerkers werken momenteel zo veel mogelijk vanuit huis.

Onze reactie kan hierdoor wat langer duren dan wat u van ons gewend bent en is de telefonische bereikbaarheid beperkt.
Heeft u dringende vragen, stuur deze dan naar support@sitework.nl met Urgentie 'hoog'.

Wij vertrouwen op uw begrip.
Team SiteWork